forummedmarket.pl

forummedmarket.pl
Forum Polskich Szpitali MedMarket 2012
22 listopada 2012, Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre
Zapraszamy do udziału w VIII Forum Polskich Szpitali MedMarket 2012. Konferencja zgromadzi dyrektorów publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia, prezesów dużych sieci medycznych oraz przedstawicieli firm dostarczających sprzęt i usługi medyczne. czytaj więcej...
Startujemy za: 81 dni
Zamów udział w wystawie
powiększ tekst
Strona główna » Opis Forum

Podstawowe informacje

Opis Forum

13.04.2011

22 listopada br. w warszawskim Hotelu Hilton odbędzie się VIII Edycja Forum Polskich Szpitali MedMarket 2012. Jest to jedyna w Polsce konferencja, podczas której spotykają się dyrektorzy oraz kadra zarządzająca szpitalami w Polsce, przedstawiciele sektora prywatnych usług medycznych, instytucji finansowych zainteresowanych inwestycjami oraz przedstawiciele firm dostarczających wyposażenie i świadczących usługi dla tego rynku.

Opis Forum
Forum Polskich Szpitali MedMarket

O outsourcingu i rentowności, o leczeniu i jego kosztach, o ubezpieczeniach i jakości. O tym zamierzamy rozmawiać podczas Forum Polskich Szpitali MedMarket 2012.

W która stronę kierują ochronę zdrowia projektowane przepisy ubezpieczeniowo- organizacyjne? Czy można powiedzieć, że szpitale zmierzają w kierunku przyporządkowania standardów organizacyjnych chorym, a prawo staje się coraz surowsze dla szpitali, które muszą ściśle dokumentować rodzaje udzielonych świadczeń oraz uzasadniać każdą czynność medyczną lub jej zaniechanie? W jaki sposób można odpowiedzieć najlepiej na dynamicznie kształtujące się zapotrzebowanie na świadczenia medyczne oraz na możliwości jakie dają nowe technologie, a z drugiej strony na wyzwania z nimi związane?

Czy nowe ramy prawne oraz czynniki demograficzne, a także postrzeganie szpitala jako elementu gospodarki stanowią szansę dla placówek publicznych, dotąd postrzeganych jako mniej dynamiczne w przyswajaniu pewnych nowatorskich rozwiązań (często ze względu na to, że są duże i wykonują szersze spektrum świadczeń) niż mniejsze placówki niepubliczne i prywatne. Czy można powiedzieć, że Ustawa o działalności leczniczej z jej obowiązkiem osobnej rejestracji każdego rodzaju działalność leczniczej oraz projektowana ustawa ubezpieczeniowa określą optymalną wielkość szpitala, ale także usztywnią  i zawężą pole manewru przy ewentualnych odstępstwach od przyjętych norm? Czy wręcz przeciwnie nowe prawo spowoduje dynamiczny kształt rynku szpitalnego, na którym znajdzie się miejsce dla nowych i obecnie funkcjonujących podmiotów jednak pod warunkiem, że zostaną umocowane w odpowiedniej strukturze - administracyjno-populacyjnej?

Zbilansowane szpitale staną się współtwórcami Produktu Krajowego Brutto. Lecząc chorych szybciej i lepiej przyczynią się do jego zwiększenia poprzez umożliwienie powrotu do pracy lub jej poszukiwania. System stawia na aktywność i wymaga jej od wszystkich. Mamy nadzieję jednak, że nasi zaproszeni goście przedstawia także zagrożenia i problemy związane z nadchodzącymi zmianami, a przede wszystkim użycza swojej wiedzy i pomysłów jak odnajdować się w coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

 


  • MEDICALNET.pl
  • PETROLNET.pl
  • HORECANET.pl
BROG Marketing © BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.