forummedmarket.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

forummedmarket.pl
NAJBLIŻSZA EDYCJA FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET JUŻ 22 LISTOPADA 2013
Zapraszamy do udziału w dziesiątej edycjj Forum, które odbędzie się w hotelu Hilton, w Warszawie
Zapraszamy do udziału w X Forum Polskich Szpitali MedMarket 2013. Konferencja zgromadzi dyrektorów publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia, prezesów dużych sieci medycznych oraz przedstawicieli firm dostarczających sprzęt i usługi medyczne. czytaj więcej...
Startujemy za: 145 dni
Zamów udział w wystawie
Strona główna » Prelegenci / Paneliści

Prelegenci / Paneliści

Krzysztof

Krzysztof Motyl

p.o. z-cy dyrektora ds. lecznictwa
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Wieloletni dyrektor ds. medycznych Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy.  Niezależny ekspert ochrony zdrowia i ekspert w zakresie systemów finansowania lecznictwa szpitalnego. Współautor systemu rozliczeń szpitali w procedurach zabiegowych w latach 2000-2003.  Posiada MBA w ochronie zdrowia Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Jarosław

Jarosław Fedorowski

prezes,
Polska Federacja Szpitali

Prof. uniw. MD, PhD, MBA, FACP, FESC.  Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.  Pomysłodawca, inicjator i organizator Polskiej Federacji Szpitali.  Z wykształcenia lekarz, absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu odbył pełne szkolenie specjalizacyjne w Stanach Zjednoczonych, gdzie następnie pracował jako lekarz, szef departamentu medycyny i członek zarządu klinicznego szpitala regionalnego.  Profesor University of Vermont College of Medicine. W USA ukończył studia executive MBA oraz specjalizację z organizacji koordynowanej opieki zdrowotnej.  Posiada polskie i amerykańskie specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych oraz kardiologii.  Uzyskał doktorat na University of the State of New York.  Obronił także drugi doktorat - na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Pracował jako lekarz konsultant w Wielkiej Brytanii oraz Szwajcarii.  Prowadzi prywatną praktykę lekarską w Polsce.  Wieloletni Profesor Akademii Leona Koźmińskiego i wykładowca na studiach MBA dla kadry medycznej.  Współzałożyciel i Prezes Zarządu, a a następnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki operatorskiej Szpitale Polskie SA.  Audytor zewnętrzny Agencji Oceny Technologii Medycznych.  Profesor na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego - wykładowca na studiach lekarskich w języku angielskim.      Członek zespołu muzycznego Kardioband (perkusja).  Żeglarz z patentami jachtowego sternika morskiego, instruktora żeglarstwa i ratownika wodnego. 


Janusz

Janusz Atłachowicz

wiceprezes,
STOMOZ

Wiceprezes zarządu STOMOZ oraz pracownik Supra Holding. Wcześniej prezes zarządu spółki Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. o.o. Poprzednio (od lipca 1998 roku) dyrektor SP ZOZ w Rawiczu. Członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego STOMOZ. Uczestnik obrad „okrągłego stołu w ochronie zdrowia”. Z wykształcenia inżynier mechanik. Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik projektu HOOP oraz stażu w Holandii. Zaliczył kurs syndyków i zdał egzamin na członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa.


Krystyna

Krystyna Grzenia

dyrektor,
Szpital Specjalistyczny w Gdańsku-Zaspie

Wieloletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku-Zaspie. W 2011 roku dyrektor Grzenia doprowadziła do uzyskania przez placówkę certyfikatu potwierdzającego działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008. Szpital dodatkowo otrzymał międzynarodowy certyfikat IQNet Nr IT-78764 i został wpisany do międzynarodowej bazy IQNet. Oficjalne wręczenie certyfikatów przez reprezentanta firmy certyfikującej IMQ S.A. przedstawicielstwo w Polsce (m. Kraków) z główną siedzibą we Włoszech (m. Milano) nastąpiło w dniu 2 maja 2011 roku. Obecnie placówka przygotowuje pozew o odzyskanie środków z Narodowego Funduszu Zdrowia za udzielone ponad limit świadczenia medyczne.


Marcin

Marcin Kuta

dyrektor,
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie, uzyskał specjalizację z chorób wewnętrznych oraz z organizacji ochrony zdrowia. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie,  kierunek – Zarządzanie Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania w tym m.in. cykl szkoleń zagranicznych w ramach programu Banku Światowego i amerykańskiej fundacji „Projekt Hope”.
W latach 1995-1998 pełnił funkcję Lekarza Wojewódzkiego i Dyrektora Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Ponadto w 1998 r. był pełnomocnikiem wojewody małopolskiego ds. przekształceń jednostek ochrony zdrowia w województwie tarnowskim, a następnie współtworzył system ubezpieczeniowy będąc w latach 1999-2002 Dyrektorem ds. Medycznych i członkiem Zarządu Małopolskiej Regionalnej Kasy Chorych w Krakowie. W 2002 r. był członkiem Małopolskiej Rady Zdrowia Publicznego. W 2003r. Naczelny Lekarz a od stycznia 2004r. Dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie. W latach 2005–2008 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Szpitali Małopolski a od 2008 do kwietnia 2012 r. był Prezesem. W latach 2004–2007 członek Rady Nadzorczej Izby Lecznictwa Polskiego. Obecnie radny IV kadencji Sejmiku Województwa Małopolskiego, aktywnie biorący udział w pracach Komisji Zdrowia jako jej Wiceprzewodniczący.
Ma wiele dokonań w zakresie zarządzania, m.in.: zainicjowanie współpracy pomiędzy szpitalami Tarnowa a szpitalami w Besancone we Francji, wprowadzenie rachunku kosztów w jednostkach ochrony zdrowia województwa tarnowskiego, współudział w organizowaniu instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w Małopolsce a przede wszystkim był jednym z inicjatorów wprowadzenia systemu interwencyjnego leczenia chorych z zawałami serca (2001) – programu, który był pionierski nie tylko w skali ogólnopolskiej ale zdobył uznanie uczonych na świecie.


Robert

Robert Mołdach

ekspert wiodący,
eFabrica

Ekspert wiodący i właściciel praktyki doradczej eFabrica, wspiera prywatne przedsiebiorstwa i inwestorów sektora ochrony zdrowia w zakresie oceny rynku, rozwoju biznesu, doskonałości operacyjnej i monitorowania legislacji. Jako ekspert Pracodawców RP aktywnie uczestniczy w parlamentarno-rządowym dialogu społecznym. Jest  także dyrektorem Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz autorem programu edukacyjnego w zakresie technik menedżerskich studiów MBA w ochronie zdrowia w Uczelni Łazarskiego. Wykłada kulturę korporacyjną, ład organizacyjny IT oraz dialog społeczny.
Działalność skupia na wyzwaniach wzrostu sektora opieki szpitalnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wśród osiągnięć może  wymienić transformację i rozwój szpitala ortopedycznego Carolina Medical Center. W przeszłości pracował w sektorze teleinformatycznym i finansowym pełniąc kluczowe role na poziomie polskim i europejskim w obszarze rozwoju biznesu (Sun Microsystems, GTECH, Hays BPO). Praktyka badawcza zdobyta w ośrodkach akademickich w Polsce i we Francji tworzy solidne podstawy dla jego konkluzji jako doradcy gospodarczego i analityka rynkowego.
Robert Mołdach uzyskał dyplom magistra inżyniera podstawowych problemów techniki Politechniki Warszawskiej (MEL), tytuł doktora nauk technicznych w zakresie matematyki stosowanej w IPPT PAN oraz nominację Certified Medical Practice Executive w American College of Medical Practice Executives. Prywatnie, jest mężem i ojcem dwójki dorosłych dzieci, pilotem samolotowym.


Andrzej

Andrzej Mądrala

wiceprezydent
Pracodawcy RP

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1974-86 starszy asystent w Zakładzie Biochemii Klinicznej AM w Gdańsku. W roku 1980 obronił pracę doktorską z zakresu biochemii klinicznej. Założyciel i współwłaściciel Centrum Medycznego MAVIT Sp. z o.o.. Od 2000 Prezes Zarządu Centrum Medyczne MAVIT sp. z o.o., posiadającego 2 ośrodki w Warszawie specjalizujące się w diagnostyce, leczeniu i przeprowadzaniu zabiegów z zakresu okulistyki oraz szpital w Katowicach z zakresu okulistyki, laryngologii i chirurgii szczękowo-twarzowej.
Od maja 2006 Wiceprezydent Pracodawców RP odpowiedzialny za sprawy sektora ochrony zdrowia. Jest także Wiceprezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Aktywność w zakresie spraw okulistyki prowadzi w Stowarzyszeniu AMD, będąc Wiceprezesem tej organizacji.


Małgorzata

Małgorzata Bartoszewska-Dogan

ekspert,
ds. zdrowia

Lekarz i menadżer ochrony zdrowia. Była dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku w zakresie medycyny, Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie zarządzania ZOZ oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w zakresie zarządzania Funduszami Ubezpieczeń Zdrowotnych. Pracowała jako lekarz w Libii oraz Turcji. W Polsce pracowała rónież na stanowiskach kierowniczych w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku oraz Pomorskim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.


Małgorzata

Małgorzata Gałązka-Sobotka

członek rady,
Narodowy Fundusz Zdrowia

Doktor ekonomii, ekspert w obszarze rozwoju organizacji, przywództwa i kapitału ludzkiego. Absolwentka kierunku Menedżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2002 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Uczelni Łazarskiego, od lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzania zasobami ludzkimi, pod jej opieką powstało ponad 100 prac licencjackich i magisterskich z zakresu biznesu międzynarodowego i HRM. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego; Członek Rady NFZ; Przewodnicząca Zespołu Problemowego Rady NFZ ds. leczenia szpitalnego; Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia; Członek Zarządu Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej; Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia. Posiada szerokie doświadczenie projektowe; Koordynator projektów badawczych finansowanych ze środków MNiSW oraz wdrożeniowych, finansowanych z EFS. Integratorka ludzi i idei.


Krzysztof

Krzysztof Macha

wiceprezes,
Ogólnopolskie Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Ekspertem pracodawców RP i wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Jest także publicystą miesięcznika Health Manager wydawanego przez wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”.  Krzysztof Macha prowadzi od 2002 roku NZOZ KLINIKA OKULUS w Bielsku-Białej. W klinice wykonywana jest pełna diagnostyka oraz leczenie laserowe i chirurgiczne chorób oczu. Okulus leczy około 17 tys. chorych rocznie, którzy mogą zasięgnąć konsultacji w ramach poradni okulistycznej, poddać się diagnostyce w poradni angiografii fluoresceinowej, pracowni laseroterapii i tomografii ocznej oraz zabiegowi na oddziale okulistycznym.


Urszula

Urszula Zielińska-Borkowska

ordynator,
Szpital Kliniczny im. Orłowskiego w Warszawie

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista mikrobiologii lekarskiej. Studia  na wydziale lekarskim ukończyła w Warszawskiej Akademii Medycznej, studia podyplomowe na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Etyka. Obecnie studiuje: studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego: prawo medyczne i bioetyka. Od początku pracy zawodowej jako lekarz pracuje w szpitalu im. W.Orłowskiego początkowo jako asystent, starszy asystent, adiunkt. Od 2005 pracuje w Oddziale Intensywnej Terapii, a od września tego roku objęła stanowisko ordynatora oddziału intensywnej terapii, szpitala im. W Orłowskiego. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych.
Zajmuje się pacjentami w stanach krytycznych. Jest autorem szeregu prac dotyczących zakażeń, antybiotykoterapii, markerów i mechanizmów immunologicznych w sepsie.


Monika

Monika Tarnowska

radca prawny,
Nowosielski, Gotkowicz i partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni w Gdańsku

Ukończyła aplikację sądową, orzekała jako asesor sądowy. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza rzeczowym i zobowiązań, prawie pracy, a także w sprawach z zakresu funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.


Barbara

Barbara Kopczyńska

dyrektor
Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej

Posiada 35 lat stażu pracy w ochronie zdrowia, w tym kilkanaście lat na stanowiskach kierowniczych. Kierowała procesem tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na bazie samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w Nowym Sączu, Rzeszowie i Strzyżowie w czasie, kiedy dopiero wypracowywane były zasady prawne przekształceń. Dysponuje praktyczną wiedzą niezbędną do przeprowadzenia zmiany w funkcjonowaniu placówki medycznej. Żaden z funkcjonujących niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej tworzonych w oparciu o jej doradztwo nie ma problemów finansowych ani organizacyjnych. Obecnie restrukturyzuje szpital powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej.


Rafał

Rafał Kocyłowski

konsultant naukowy,
Centrum Badań Prenatalnych PreMediCare

Akademię Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ukończył w 1998 roku z wyróżnieniem. W latach 1999-2012 pracował w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz wykładał na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Doktorat obronił w 2005 roku pod kierunkiem profesora G.H. Bręborowicza. Dysertacja dotyczyła oceny wpływu powszechnie stosowanych leków tokolitycznych na funkcję układu krążenia kobiety ciężarnej w badaniu EKG metodą Holtera. Specjalizację z ginekologii i położnictwa uzyskał w 2007 roku w nowym jednostopniowym systemie kształcenia podyplomowego w Katedrze i Klinice Perinatologii i Ginekologii UM w Poznaniu.
Stypendysta m.in. Christian-Albrechts Universitaet w Kilonii (Niemcy) oraz King’s College Hospital w Londynie.
Zagraniczny doktorat w jezyku angielskim obronił na Uniwersytecie Schlezwig-Holstein w 2008 roku pod kierunkiem profesora Constantina von Kaisenberga na temat nowych markerów niedotlenienia wewnątrzmacicznego we krwi pępowinowej.
Od 2007 roku jest Konsultantem Naukowym w Centrum Badań Prenatalnych PreMediCare w Poznaniu, które wprowadza najnowsze metody i techniki prenatalne dla Pacjentek w Wielkopolsce.
Dzięki intensywnemu szkoleniu w latach 2008-2012 w ramach stypendium Fetal Medicine Foundation pod kierunkiem profesora Kyprosa Nicolaidesa uzyskał certyfikaty FMF do badań prenatalnych oraz nawiązał szerokie kontakty międzynarodowe umożliwiające kierowanie polskich Pacjentek na wysokospecjalistyczne procedury wewnątrzmaciczne w ośrodkach zagranicznych.


Sławomir

Sławomir Neumann

sekretarz stanu,
Ministerstwo Zdrowia

Ekonomista. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (bankowość) i Politechniki Koszalińskiej (ekonomia).
Od 2007 r. jest posłem na Sejm RP, w VII kadencji Sejmu RP - wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej ds reformy emerytalnej.
W latach 2002-2007 Starosta Powiatu Starogardzkiego.
1997-2002 był Dyrektorem Oddziału Nordea Bank Polska S.A. w Starogardzie Gdańskim
1990 - 1997 własna działalność gospodarcza.
Od 1994 -1998 był radnym Rady Miasta Starogard Gdański, a w latach 1994-1997 Członkiem Zarządu Miasta Starogard Gdański.
W latach 2002 - 2007 roku został radnym rady Powiatu Starogardzkiego.
W przeszłości działał KPN i Ruchu Stu a od 2001 r. budował struktury PO na terenie powiatu starogardzkiego i Pomorza.
Ukończył m.in. szkolenia i kursy dotyczące kontroli i audytów projektów finansowanych z funduszy unijnych oraz zarządzania i gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej finansowanych z NFZ.


Anna

Anna Dobrzańska

konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii,
Szpital "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Od początku pracy zawodowej związana z pediatria oraz neonatologią. Obecnie, od 2002 roku konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii.  Od 1980 roku Pracuje w szpitalu „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Jest członkiem Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich, Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej  w Instytucie „ Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, Rady Naukowej Medicover, Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Komisji ds. Rejestracji Leków.
Na jej dotychczasowy dorobek naukowy składa się 261 prac, w tym 23 w piśmiennictwie zagranicznym. Jest członkiem Komisji ds. Optymalizacji Leczenia w IP –CZD.


Wiesława

Wiesława Kłos

zastępca prezesa ds. finansowych,
Narodowy Fundusz Zdrowia

Ekonomistka, absolwentka Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w spółkach i instytucjach związanych z ochroną zdrowia.

Pełniła między innymi funkcję dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia (2002-2004), dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (2005-2007). Ostatnio, od lutego 2007 r., zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie.

Wykładowca na studiach podyplomowych o kierunku zarządzania w ochronie zdrowia.

Specjalistka w dziedzinie budżetowania i kontrolingu finansowego podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Zamężna, ma syna; lubi podróże, taniec i literaturę.


Andrzej

Andrzej Krupa

właściciel
Med-Consulting Andrzej Krupa

Dr n. med. Andrzej Krupa lat 55 absolwent AM w Łodzi, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radiodiagnostyki, organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.  Przez wiele lat zarządzał szpitalami oraz pełnił wiodącą rolę w procesie tworzenia systemu kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, a wcześniej w Mazowieckiej Kasie Chorych i Zespole ds. Ujednolicania Świadczeń Zdrowotnych.
 
Wykonuje audyty i analizy działalności medycznej szpitali oraz przedstawia propozycję kierunków zmian organizacyjnych w tych jednostkach. Wprowadza zasady rekomendacji medycznych do realizacji świadczeń zdrowotnych  oraz zasady controlingu medycznego w podmiotach leczniczych wraz ze szkoleniem personelu. Prowadzi działalność doradczą zarówno dla dyrektorów szpitali jak również dla samorządów wskazując kierunki restrukturyzacyjne podległych im jednostek.

Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Zakresy realizowanych prac:

 • audit działalności medycznej zakładu - ocena zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych , wraz z opracowaniem kierunków zmian w strukturze organizacyjnej zakładu. Analiza działalności medycznej oparta zostaje na analizie obciążenia i wykorzystania  potencjału jednostki zarówno sprzętowego, lokalowego jak i ludzkiego 
 • o analizy opłacalności realizowanych świadczeń zdrowotnych - wskazanie rodzajów świadczeń zdrowotnych istotnych dla funkcjonowania zakładu wraz z oceną ich rentowności
   
 • o analizy rynku usług medycznych - opracowania nt. opłacalności tworzenia określonych struktur zakładów opieki zdrowotnej
   
 • o benchmarking zakładów opieki zdrowotnej - analizy porównawcze wskaźników i współczynników dotyczących nie tylko płaszczyzny finansowo ekonomicznej, ale również wskaźników dotyczących obszaru działalności medycznej i organizacyjno zarządczej
   
 • o analizy dostępności do świadczeń zdrowotnych i zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne -opracowania określające faktyczne zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne określonej populacji skorelowane z współczynnikami określającymi stan zdrowia społeczeństwa
 • wypracowanie strategii dla lokalnych samorządów w celu określenia kierunków i celów polityki zdrowotnej - tworzona przy pomocy określenia potrzeb zdrowotnych, dostępności do istniejącej dziś podaży usług medycznych, stworzenia mechanizmów kontroli tych zjawisk wraz z tworzeniem ankiet oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych  i oceny ich jakości;
   
 • o controling medyczny -  określanie rekomendacji , zaleceń dotyczących realizacji świadczeń zdrowotnych i sposobu ich monitorowania prze zarządzającego, współpraca z controlingiem finansowym zakładu;
   
 • o szkolenia – szkolenia personelu medycznego w zakresie analiz medycznych i controlingu medycznego.

 


Jarosław

Jarosław Kozera

dyrektor,
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy od maja 2010r. Jest Absolwentem Politechniki Poznańskiej - Instytutu Organizacji i Zarządzania. W 2007r. ukończył Podyplomowe Studia MBA dla finansistów w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 1984 roku aktywnie działa w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierowania. Ponadto jest członkiem Rady Delegatów Europejskiego Forum Menedżerów Opieki Zdrowotnej, oraz wykładowcą Szkoły Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję eksperta w rządowym programie „Ratujmy Polskie Szpitale”. Jest również Wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Ponadto uczestniczył w Project Hope Polska w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ukończył specjalistyczny kurs „Kadry menedżerskie dla reformy opieki zdrowotnej w Polsce 1998-1999”.
W zakresie swoich działań realizuje opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji szpitala uniwersyteckiego, organizacja sieci zakładów opieki zdrowotnej, doradztwo w zarządzaniu placówkami opieki zdrowotnej, zarządzanie siecią usług medycznych, tworzenie planów restrukturyzacji dla ZOZ, wdrażanie nowych produktów (usług) medycznych na rynku polskim oraz wdrażanie nowatorskich programów.
Swoją karierę zawodową rozpoczął w roku 1989 od stanowiska kierownika działu planowania operatywnego w firmie Towimor, gdzie zajmował się planowaniem produkcji oraz rozliczaniem planów produkcyjnych. Dodatkowo brał udział w zespole d/s restrukturyzacji zakładu. Następnie objął nadzór nad działem marketingu, badaniami rynku oraz rozwojem krajowej sieci dystrybucji w firmie Copyfax. W latach 1992-2000 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno/Eksploatacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu, gdzie sprawował nadzór nad gospodarką finansową, procesem inwestycyjnym, oraz organizacją pracy komórek ośrodka. W międzyczasie prowadził zajęcia z marketingu i zarządzania na studiach podyplomowych, kierował zadaniami dotyczącymi promocji i zarządzania projektem „Promocja i edukacja modelu psychiatrii środowiskowej, zarządzanie projektem oraz zakupy sprzętu według kryteriów Unii Europejskiej”. W 2002 roku objął stanowisko Dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu, a w roku 2003 został Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala im dr Jana Biziela w Bydgoszczy. W latach 2008-2010 kierował Centrum Konsultingowym Collegium Medicum UMK Sp. z o.o.
Odbył liczne zagraniczne staże i szkolenia zagraniczne m.in. w Chicago, Lizbonie, Amsterdamie, Londynie, Brukseli, Leiden (Holandia), Odense (Dania).
Członek Rady Programowej Antidotum miesięcznik Menedżera Opieki Zdrowotnej. Jest autorem licznych publikacji na temat zarządzania w opiece zdrowotnej: Zeszyty Naukowe UMK: „Planowanie strategiczne w opiece zdrowotnej”, Antidotum - zarządzanie w opiece zdrowotnej: „Zintegrowany model opieki zdrowotnej”. Współautor publikacji w Postępach Psychiatrii i Neurologii „Ośrodek Psychogeriatrii w Toruniu” oraz publikacji w Antidotum - zarządzanie w opiece zdrowotnej: „Środowiskowy Model Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej”, „ System Opieki zdrowotnej • MEDICALNET.pl
 • PETROLNET.pl
 • HORECANET.pl
BROG Marketing © BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.