forummedmarket.pl

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie pojawiała się więcej.
Kliknij TUTAJ, aby zapoznać się z naszą polityką prywatności oraz dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

forummedmarket.pl
NAJBLIŻSZA EDYCJA FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET JUŻ 22 LISTOPADA 2013
Zapraszamy do udziału w dziesiątej edycjj Forum, które odbędzie się w hotelu Hilton, w Warszawie
Zapraszamy do udziału w X Forum Polskich Szpitali MedMarket 2013. Konferencja zgromadzi dyrektorów publicznych i prywatnych placówek służby zdrowia, prezesów dużych sieci medycznych oraz przedstawicieli firm dostarczających sprzęt i usługi medyczne. czytaj więcej...
Startujemy za: 132 dni
Zamów udział w wystawie
Strona główna » Sponsoring » Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Związek Pracodawcy Medycyny Prywatnej działał od grudnia 2004 roku jako Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia (OZPPSZ). 19 kwietnia 2011 naastapiła zmiana nazwy i wybrany został nowy zarząd.  

Pracodawcy Medycyny Prywatnej

Na czele związku stanęła Anna Rulkiewicz, prezes grupy LUX MED. Do zarządu dołączył dr n.med. Piotr Soszyński, dyrektor ds. medycznych, członek zarządu Medicover. Małgorzata Kowalska, dotychczasowa prezes Związku, objęła funkcję wiceprezesa. Dyrektorem zarządzającym jest Robert Mołdach, a główną księgową - Maria Pyc. 

Działalność Związku toczy się wokół 3 głównych osi programowych – wspierania optymalnych rozwiązań prawnych dla zrównoważonego rozwoju opieki medycznej i medycyny prywatnej, identyfikowaniu najlepszych praktyk zarządzania placówkami medycznymi działającymi w oparciu o kodeks spółek handlowych oraz rozwoju oferty ciągłej edukacji menedżerów służby zdrowia.

Związek reprezentuje interesy pracodawców ochrony zdrowia – świadczeniodawców, dla których organem założycielskim jest podmiot prywatny. Aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym, w procesie legislacji, kontraktowania i transformacji systemu opieki zdrowotnej, broniąc równych praw, wspierając nowoczesne odpowiadające współczesnym wymogom regulacje. Związek jest członkiem Pracodawców RP i razem z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych (OSSP) oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Niepublicznych Szpitali Samorządowych, tworzy korporację „Zdrowe Zdrowie” – forum dialogu ochrony zdrowia, zrzeszające szpitale samorządowe działające w formie spółki kapitałowej oraz podmioty niepubliczne.

Pracodawcy Medycyny Prywatnej obejmują opieką zdrowotną ponad 2,5 mln pacjentów, zatrudniają ok. 25.000 pracowników, a skumulowana wartość świadczonych usług medycznych przekracza 1,5 mld zł rocznie.

Rozszerzony program działania Związek przyjął 26 maja 2010 roku podczas Walnego Zgromadzenie członków. Program ten oparty jest wokół następujących tematów:

Kształtowanie optymalnych warunków rozwoju sektora prywatnego ochrony zdrowia poprzez opiniowanie i  wsparcie korzystnych rozwiązań prawnych, szczególnie w obszarze podatkowym, zasad funkcjonowania przedsiębiorstw ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń zdrowotnych, a w tym:    

 • wprowadzenie 7% podatku VAT na usługi medyczne finansowane ze źródeł prywatnych,
 • wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wartości zagwarantowanych lub otrzymanych od pracodawcy świadczeń medycznych do kwoty określonej rocznym limitem,
 • umożliwienie wykorzystania środków funduszu socjalnego na szeroko rozumianą opiekę zdrowotną pracowników, podjęcie dialogu z tym zakresie z minister Jolantą Fedak,
 • dopuszczalność świadczenia usług komercyjnych przez szpitale publiczne ograniczona wyłącznie szpitali prowadzonych w formie spółki kapitałowej na równych zasadach jak sektor niepubliczny, to jest przy pełnym rachunku ekonomicznym i równości podatkowej podmiotów w zakresie podatku CIT,
 • wprowadzenie zwolnienia z podatku CIT zysku placówek ochrony zdrowia prowadzonych w formie NZOZ pod warunkiem przeznaczania go na cele statutowe,
 • wsparcie zmiany rozporządzenia o dokumentacji medycznej ograniczającej stosowanie bezpiecznego podpisu i znacznika czasu tylko do wymiany dokumentów z podmiotami zewnętrznymi lub dalej wyłącznie do wymiany z podmiotami innymi niż placówki ochrony zdrowia,
 • wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających NZOZ-om korzystanie z pomocy publicznej pod warunkiem realizacji zadań publicznych (wprowadzenie definicji podmiotu realizującego zadania publiczne) oraz gwarantującej dostęp do unijnych środków pomocowych na równych zasadach z podmiotami publicznymi,
 • wsparcie zmiany ustawy o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych usuwającej obowiązek przeznaczenia 40% wzrostu wartości kontraktu na wynagrodzenia, wsparcie rozwiązań wprowadzających współpłacenie za opiekę zdrowotną,
 • wsparcie rozwiązań limitujących nieuzasadnione wydawanie leków w oparciu o ewidencję zapisu i wykorzystania e-recept,
 • podjęcie dialogu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w sprawie praktyki zakazującej wymianę nazwy zinstytucjonalizowanego prywatnego podmiotu medycznego w programach telewizyjnych i radiowych,
 • obrona prawa świadczeniodawców niepublicznych równego dostępu do środków NFZ poprzez wspieranie sprawiedliwych i optymalnych zasad kontraktowania świadczeń finansowanych ze źródeł publicznych.
 • wsparcie rozwoju systemu e-zdrowia z poszanowaniem interesów płatników prywatnych i świadczeniodawców niepublicznych.
 • współpraca z organizacją Pracodawcy RP oraz dialog z organami administracji państwowej i partnerami społecznymi w sprawach kluczowych dla Związku.
 • współpraca ze szkołami wyższymi i organizatorami konferencji w budowaniu potencjału wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami ochrony zdrowia i doskonalenia systemu zdrowia publicznego.
 • współpraca ekspercka z mediami oraz działania z zakresu public relation.
 • rozwój strony internetowej Związku jako narzędzia promocji opinii Związku i pozyskiwania nowych członków.
http://www.medycynaprywatna.pl 601219608 ul. Mińska 69 lok. 57
03-828 Warszawa, Polska

Skontaktuj się z firmą


 Security code

 

Forum Polskich Szpitali zgromadziło ponad 150 dyrektorów, którzy przyjechali z całej Polski posłuchać ...
więcej...
 • MEDICALNET.pl
 • PETROLNET.pl
 • HORECANET.pl
BROG Marketing © BROG Marketing Sp. z o.o. S.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.